Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 5
  • 1859
  • 8,027,279

Thời hạn góp vốn của công của công ty TNHH,và công ty cổ phần năm 2017

  04/08/2017    Lượt xem : 1997

Bạn đang quan tâm về thời hạn góp vốn của công ty TNHH 1-2 thành viên và công ty cổ phần quy định cụ thể như thế nào. Bộ luật doanh nghiệp số 68/2014 ban hành ngày 26/11/2014 hướng dẫn cụ thể về trường hợp này . Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc bài viế