Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 5
  • 3301
  • 5,180,208

Cách tăng chi phí hợp lý hợp lệ cho doanh nghiệp

  11/10/2017    Lượt xem : 1961

Doanh nghiệp muốn tăng chi phí hợp lệ để giảm tiền thuế phải nộp trong năm. Vậy tăng chi phí như thế nào hợp lý, kế toán cần lưu ý những gì khi hạch toán tăng chi phí doanh nghiệp. Tham khảo chi tiết bài viết do kế toán trưởng tại trung tâm kế toán Lê Án