Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 5
  • 2090
  • 8,027,510

Hướng dẫn hạch toán thuế TNDN tạm nộp và sau khi quyết toán

  01/08/2017    Lượt xem : 5007

Doanh nghiệp kê khai thuế TNDN và thực hiện tạm tính thuế TNDN trong quý sẽ được hạch toán như thế nào, cách đối chiếu và so sánh về nghĩa vụ thuế phải nộp vào cuối năm như thế nào hạch toán ra sao. Các bạn tham khảo bài viết hướng dẫn hạch toán thuế TNDN