Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 5
  • 842
  • 7,802,590

Điều kiện và hồ sơ hoàn thuế GTGT theo quy định mới nhất

  30/12/2019    Lượt xem : 526

Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong 12 tháng. Khi đó, cơ sở kinh doanh có thể làm thủ tục xin hoàn thuế theo quy định. Trong một số trường hợp việc hoàn thuế có t

Điều kiện và hồ sơ hoàn thuế GTGT theo quy định mới nhất

  30/12/2019    Lượt xem : 249

Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong 12 tháng. Khi đó, cơ sở kinh doanh có thể làm thủ tục xin hoàn thuế theo quy định. Trong một số trường hợp việc hoàn thuế có t