Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 10
  • 677
  • 5,905,638

Thuế nhà thầu và những vẫn đề liên quan đến thủ tục kê khai thuế nhà thầu và nhà thầu phụ thu nước ngoài

  28/10/2017    Lượt xem : 3122

Thuế nhà thầu áp vào đối tượng là doanh nghiệp kinh doanh, cung cấp hàng hóa dịch vụ nước ngoài có phát sinh doanh thu thu tại Việt Nam, đơn vị phat sinh doanh thu tại địa phương khác. Kế toán Lê Ánh xin gửi đên bạn đọc những vấn đề liên quan tại đây nhé