Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 11
  • 4648
  • 5,602,706

Công việc mà kế toán phải làm cuối năm

  14/11/2017    Lượt xem : 1516

Cuối năm là thời điểm kế toán phải tăng tốc tiến độ và những đầu mục nghiệp vụ khác nhau. Bạn đã biết công việc kế tóan phải làm cuối năm gồm những gì chưa. Tham khảo bài viết hướng dẫn do trung tâm kế toán Lê Ánh trình bày tại đây nhé