Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 8
  • 1623
  • 7,487,483

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty du lịch

  29/09/2016    Lượt xem : 3012

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty du lịch là việc làm hàng ngày, hàng giờ của các kế toán viên làm việc tại công ty du lịch. Các kế toán trưởng tại lớp học kế toán thực hành Lê Ánh hướng dẫn các bạn cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế