Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 8
  • 12
  • 7,488,946

Lợi nhuận được chia có tính thuế TNCN không

  20/05/2017    Lượt xem : 4941

Lợi nhuận được chia có tính thuế TNCN không và mức đóng góp như thế nào. Kế toán Lê Ánh xin gửi tới bạn đọc quy định tính thuế với phần lợi nhuận được chia theo quy định của Bộ tài chính các bạn quan tâm có tham khảo tại đây nhé.