Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 3
  • 3197
  • 5,162,710

Quy trình làm hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh mới nhất theo TT 95/2016

  19/05/2017    Lượt xem : 1756

Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc gia cảnh mới nhất năm 2017 phải thực hiện như thế nào theo TT 95/2016/TT-BTC. Tham khảo bài viết hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh do kế táonủa Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện trong bài viết này n