Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 7
  • 1023
  • 7,365,467

Cách hạch toán Tài khoản 141 theo Thông tư 133

  28/11/2016    Lượt xem : 2375

Phương pháp kế toán Tài khoản Tạm ứng 141 theo Thông tư 133 năm 2016 của BTC dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được sử dụng trong thực tế như thế nào