Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 16
  • 2425
  • 7,813,850

Cách hạch toán tài khoản 153 theo Thông tư 133

  29/11/2016    Lượt xem : 3774

Phương pháp kế toán Tài khoản Công cụ dụng cụ 153 theo Thông tư 133 năm 2016 của BTC dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được sử dụng trong thực tế như thế nào