Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 5
  • 2098
  • 8,027,518

Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu và chữ ký không?

  05/05/2017    Lượt xem : 5318

Hóa đơn giấy cần dấu và chữ ký giám đốc, thủ trưởng, chủ đơn vị vậy thủ tục với hóa đơn điện tử như thế nào. Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu và chữ ký không? Là thắc mắc của rất nhiều ngườ. Trong bài viết này, trung tâm Lê Ánh sẽ hướng dẫn và giải thích