Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 6
  • 2187
  • 8,027,607

Thủ tục và hồ sơ báo tăng giảm BHXH mới nhất

  14/12/2019    Lượt xem : 1179

Khi có sự thay đổi về nhân sự kế toán cần xử lý ngay các vấn đền liên đến các loại bảo hiểm bắt buộc mad doanh nghiệp tham gia cho nhân viên. Đặc biệt kế toán cần phải khẩn trương thực hiện báo tăng, báo giảm bảo hiểm xã hội cho nhân viên.