Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 4
  • 2211
  • 8,029,892

Tiền thưởng Tết có phải đóng thuế TNCN, thuế TNDN và BHXH không?

  19/12/2019    Lượt xem : 801

Vấn đề thưởng Tết cho nhân viên đang trở thành văn hóa" của hầu hết các doanh nghiệp hiện nay, nhằm tri ân nhân viên sau 1 năm cống hiến và tạo động lực cho họ làm việc tốt hơn trong năm mới. Thưởng Tết có bắt buộc đối với doanh nghiệp, có phải đóng t