Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 10
  • 2158
  • 6,024,304

Xuất chậm hóa đơn bị phạt bao nhiêu

  28/11/2017    Lượt xem : 1306

Doanh nghiệp xuất chậm hóa đơn có bi phạt không quy định cụ thể về mức phạt xuất chậm hóa đơn cụ thể là bao nhiêu. Doanh nghiệp xử lý vấn đề này như thế nào. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc bài viết nghiệp vụ chi tiết tại đây nhé