Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 12
  • 2997
  • 5,416,044

Tải mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC

  11/11/2016

Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Mẫu 20-ĐK-TCT mới nhất năm 2016 theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính. Có hiệu lực từ ngày 12/8/2016. 

Chú ý: Khi đăng ký người phụ thuộc các bạn sẽ sử dụng Mẫu 20-ĐK-TCT theo Thông tư 95 (Từ ngày 12/8/2016). Thay thế các mẫu trước đây như: Mẫu 16/ĐK-TNCN theo Thông tư 156 và Mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN theo Thông tư 92.

>>>Xem thêm: Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC

1. Mẫu số 20-ĐK-TCT theo Thông tư 195/2016/TT-BTC

2. Hướng dẫn cách ghi mẫu số 20-ĐK-TCT theo Thông tư 195/2016/TT-BTC

Chi tiết trình tự các bạn có thể xem tại đây: Thủ tục đăng ký người phụ thuộc

3. Tải mẫu số 20-ĐK-TCT theo Thông tư 195/2016/TT-BTC

Để thuận tiện cho việc theo dõi, các bạn có thể tải mẫu số 20-ĐK-TCT theo Thông tư 195/2016/TT-BTC

Bình luận

Tin tức mới