Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 8
  • 1086
  • 4,323,733

Thay đổi mức phạt về đặt in hóa đơn, phát hành hóa đơn từ ngày 1/8/2016

  03/06/2016

>> Xem thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp

>> Xem thêm: Khoá học kế toán tổng hợp

    Nghị định 49/2016/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định về mức xử phạt trong trường hợp vi phạm quy định về đặt in hóa đơn, vi phạm quy định về phát hành hóa đơn sẽ được áp dụng từ ngày 1/8/2016. Kế toán Trưởng, Kế toán Tổng hợp, Kế toán Thuế cần cập nhật các quy định mới này. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn cụ thể về những quy định này.


1. Doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định về đặt in hóa đơn

 Doanh nghiệp không làm hợp đồng in hóa đơn bằng văn bản:
- Nghị định cũ (điều 34, NĐ 109/2013/NĐ-CP):  Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản. 
=> Doanh nghiệp sẽ phải hủy tất cả hóa đơn đặt in mà không có hợp đồng in bằng văn bản.
- Nghị định mới (NĐ 49/2016/NĐ-CP)
+ Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản;
+ Bổ sung thêm quy định: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi cố tình đặt in hóa đơn khi không được sự đồng ý của cơ quan Thuế.
=> Doanh nghiệp sẽ phải hủy tất cả hóa đơn đặt in mà không có hợp đồng in bằng văn bản và cả những hóa đơn đặt in khi chưa được sự đồng ý của cơ quan Thuế.
- Ví dụ minh họa:
Ngày 06/05/2016, công ty CP Bắc Á đặt in 02 quyển hóa đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản với công ty In Hà Nội. Trong trường hợp này, Công ty CP Bắc Á sẽ chịu mức hình phạt : 2.000.000đ – 4.000.000đ
Nhưng từ ngày 01/08/2016, mức hình phạt này được quy định tại Nghị định 49/2016/NĐ-CP) : 500.000đ – 1.500.000đ
2. Doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn

Nghị định mới (NĐ 49/2016/NĐ-CP) sửa đổi, bổ sung thêm quy định như sau:
a) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với một trong các hành vi:
- Nộp thông báo Điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm sau 10 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới. 
- Sử dụng hóa đơn đã được Thông báo phát hành với cơ quan thuế nhưng chưa đến thời hạn sử dụng (05 ngày kể từ ngày gửi Thông báo phát hành)”.
b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi:
Nộp thông báo Điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp từ sau 20 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới”.

Xem thêm các bài viết liên quan:

Thay đổi mức phạt về làm mất, hỏng hóa đơn từ ngày 01/08/2016

Từ ngày 01/08/2016 Chủ tịch UBND các cấp có quyền xử phạt hành chính vi phạm về hóa đơn

   Các bạn có thể để lại comment dưới chân bài viết đối với những phần chưa hiểu, để đội ngũ giảng viên tại lớp học Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết hoặc để hiểu sâu sắc về các loại thuế hiện nay của Doanh nghiệp, các bạn có thể tìm hiểu Khóa học Kế toán Thuế Chuyên sâu của lớp học nhé!

Chúc các bạn thành công với nghề kế toán!

 

Bình luận

Tin tức mới