Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 6
  • 1055
  • 4,323,702

Thay đổi mức phạt về làm mất, hỏng hóa đơn từ ngày 1/8/2016

  02/06/2016

Thay đổi mức phạt về làm mất, hỏng hóa đơn từ ngày 1/8/2016

Nghị định 49/2016/NĐ-CP của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định về việc xử lý hành chính đối với các trường hợp làm mất, cháy, hỏng hóa đơn. Đây là những quy định mới về cách xử lý trong trường hợp làm mất, hỏng hóa đơn sẽ được áp dụng từ ngày 1/8/2016. Các kế toán trưởng, kế toán Thuế, Kế toán tổng hợp cần cập nhật và nắm chắc quy định này để phục vụ cho công việc tại Doanh nghiệp. Kế toán Lê Ánh hướng dẫn cụ thể về quy định này như sau:

>> Xem thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp

>> Xem thêm: Khoá học kế toán tổng hợp

Trường hợp 1: Doanh nghiệp làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đầu vào để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn NSNN

+ Nghị định cũ (điều 38, NĐ 109/2013/NĐ-CP): doanh nghiệp bị phạt từ 2 đến 4 triệu đồng

+ Nghị định mới: doanh nghiệp sẽ bị phạt từ 4 đến 8 triệu đồng.

Lưu ý: Hóa đơn bị mất do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất khả kháng thì không bị phạt tiền.

Kế toán Lê Ánh lấy ví dụ cho trường hợp này như sau:

Ví dụ: Công ty A trong quý 1 năm 2016 trong quá trình chuyển đổi địa điểm, kế toán đã làm mất một hóa đơn đầu vào trị giá 99 triệu đồng. Tuy nhiên, kế toán vẫn kê khai số thuế GTGT của hóa đơn trên để khấu trừ vào tiền thuế GTGT trong quý 1/2016. Như vậy, Công ty cần lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã nộp thuế, có hợp đồng chứng minh giao dịch đã được thực hiện thì Công ty A sẽ bị phạt ở mức tối thiểu là 4 triệu đồng.

Ngày 20/5/2016, Công ty A tìm lại được hóa đơn đã bị mất (lúc này cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt) thì Công ty A sẽ không bị phạt về việc đã làm mất hóa đơn.

Trường hợp 2: Doanh nghiệp làm mất hóa đơn khi chưa giao cho khách hàng hoặc làm mất hóa đơn khi đã giao cho khách hàng:

+ Nghị định cũ (điều 38 NĐ 109/NĐ-CP): doanh nghiệp bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.

+ Nghị định mới: doanh nghiệp bị phạt từ 4 đến 8 triệu đồng.

Lưu ý:

  • Nếu có 1 tình tiết giảm nhẹ (như chứng minh được giao dịch đã xảy ra, có hợp đồng mua bán hàng hóa…) thì bị phạt ở mức tối thiểu
  • Nếu có từ 2 tình tiết giảm nhẹ trở lên không bị phạt tiền.

Các trường hợp khác như: lập hóa đơn không đúng thời điểm, không đúng số thứ tự hóa đơn, không lập bảng kê, lập sai loại hóa đơn cũng bị phạt tiền từ 4 đến 8 triệu đồng.

Ví dụ: Công ty Nam Cường mua hóa đơn của cơ quan thuế từ ngày 1/1/2016 nhưng đã cấp hóa đơn cho khách hàng từ ngày 20/12/2016 thì công ty bị phạt từ 4 đến 8 triệu đồng.

Các bạn nên đọc các bài viết liên quan;

Để có thể làm tốt các công việc của Kế toán, mời các bạn tham gia khóa học kế toán thuế chuyên sâu hoặc kế toán tổng hợp tại Kê toán Lê Ánh để được các Kế toán trưởng hướng dẫn cách làm hiệu quả.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan:

 

mẫu báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn                       mẫu biên bản mất cháy hỏng hóa đơn

mẫu bc21-ac báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn          biên bản mất hóa đơn

mẫu báo cáo mất hóa đơn                                         mất hóa đơn đầu vào

mất hóa đơn đầu ra                                                   mất hóa đơn liên 2

Bình luận

Tin tức mới