Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  06/04/2016

Hướng dẫn chi tiết cách lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng và quý năm 2016

Nộp tờ khai thuế TNCN theo tháng hoặc Qúy là việc làm thường xuyên của doanh nghiệp trong kỳ. Trong đó, Tờ khai Thuế TNCN theo tháng và quý có mẫu giống nhau ở tất cả các chỉ tiêu, trừ chỉ tiêu kỳ tính thuế. Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cá

  25/03/2016

Hướng dẫn mới nhất về việc cấp mã số thuế đối với cá nhân nộp thuế TNCN năm 2016

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn 896/TCT-KK ngày 8/3/2016 về việc hướng dẫn cấp mã số thuế (MST) đối với cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Theo đó:

  22/03/2016

Hướng dẫn chi tiết cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2016 mới nhất

Hướng dẫn chi tiết cách tính Thuế thu nhập cá nhân năm 2016 mới nhất từ tiền lương, tiền công đối với kế toán tại các doanh nghiệp. Đây là công việc phổ biến nhất của kế toán vào mỗi cuối tháng.

  21/03/2016

Hướng dẫn chi tiết cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2015 theo mẫu 05/KK-TNCN

Việc lập tờ khai quyết toán thuế TNCN là việc làm hàng năm của kế toán. Tuy nhiên, rất nhiều kế toán viên chưa thực sự hiểu và thực hiện được tờ khai này. Đội ngũ Kế toán trưởng tại lớp học Kế toán Lê Ánh đã tổng hợp và hướng dẫn cho học viên có thể làm t

  08/10/2015

Hướng dẫn đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân

Chúng tôi xin hướng dẫn bạn Cách đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên qua mạng trên phần mềm HTĐKT TNCN 2.6 mới nhất hiện nay.

  06/10/2015

Thay đổi về thuế thu nhập cá nhân năm 2015 theo thông tư 92/2015/TT-BTC

Những thay đổi nổi bật liên quan đên thuế thu nhập cá nhân trong năm 2015 tại thông tư 92/2015/TT-BTC ban hành ngày 15/6/2015

  06/10/2015

Tính thuế thu nhập cá nhân TNCN năm 2015

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2015 đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công theo đúng quy định về thuế thu nhập cá nhân tại Luật thuế TNCN – Luật số 26/2012/QH13, Nghị định 65/2013/NĐ-CP và Thông tư 111/