Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 4
  • 3246
  • 7,085,396

BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ Mẫu số 07 – VT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

  11/11/2016

Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ dùng để phản ánh tổng giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất kho trong tháng theo giá thực tế và giá hạch toán và phân bổ giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất dùng cho các đối tượng sử dụng hàng tháng (Ghi có TK 152, TK 153, Nợ các tài khoản liên quan), Bảng này còn dung để phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ xuất dung một lần có giá trị lớn, thời gian sử dụng dưới một năm hoặc trên một năm đang được phản ánh trên TK 242. Các kế toán trưởng giảng dạy tại lớp kế toán thực hành ở Kế toán Lê Ánh xin hướng dẫn các bạn cách lập Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng như sau:

1. Mẫu Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng

Mẫu số 07 – VT: Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ

2. Hướng dẫn cách ghi Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng khóa học kế toán

  • Bảng gồm các cột dọc phản ánh các loại nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ xuất dùng trong tháng tính theo giá hạch toán và giá thực tế, các dòng ngang phản ánh các đối tượng sử dụng nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ. Học kế toán ở đâu tốt

  • Căn cứ vào các chứng từ xuất kho vật liệu và hệ số chênh lệch giữa giá hạch toán và giá thực tế của từng loại vật liệu để tính giá thực tế nguyên liệu, vật liệu, công cụ xuất kho.

  • Giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ xuất kho trong tháng theo giá thực tế phản ánh trong Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ theo từng đối tượng kê, Nhật ký - Chứng từ và sổ kê toán liên quan tuỳ theo hình thức kế toán đơn vị áp dụng (Sổ Cái hoặc Nhật ký - Sổ Cái TK 152, 153,…..). Số liệu của Bảng phân bổ này đồng thời được sử dụng để tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm, dịch vụ.

​3. Tải miễn phí mẫu Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng.

Để thuận tiện cho việc ghi sổ, các bạn có thể tải mẫu Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ

Bài viết xem thêm: Bảng kê mua hàng theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Bên cạnh các khóa học đào tạo kế toán, trung tâm Lê Ánh còn triển khai các khóa học xuất nhập khẩu, nếu các bạn học viên muốn tham khảo thêm thông tin về các khóa học này, bạn vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn hoặc liên hệ với trung tâm qua số  hotline: 0904.84.88.55.

Bình luận

Tin tức mới