Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 14
  • 2656
  • 5,174,936

Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  18/11/2016

Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC dùng để phản ánh tổng giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất kho trong tháng theo giá thực tế và  giá hạch toán và phân bổ giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dung cụ xuất dùng cho các đối tượng sử dụng hàng tháng (Ghi Có TK 152, TK 153, Nợ các tài khoản liên quan), Bảng này còn dùng để phân bổ giá rị công cụ, dụng cụ xuất dùng 1 lần có giá trị lớn, thời gian sử dụng dưới một năm hoặc trên một năm đang được phản ánh trên TK 242

1. Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

2. Hướng dẫn lập bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

- Bảng gồm các cột dọc phản ánh các loại nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ xuất dùng trong tháng tính theo giá hạch toán và giá thực tế, các dòng ngang phản ánh các đối tượng sử dụng  nguyên  liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ.

- Căn cứ vào các chứng từ xuất kho vật liệu và hệ số chênh lệch giữa giá hạch toán và giá thực tế của từng loại vật liệu để tính giá thực tế nguyên liệu, vật liệu, công cụ xuất kho.

Gía trị nguyên liệt, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất kho trong tháng theo giá thực tế phản ánh trong Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ theo từng đối tượng sử dụng được dùng làm căn cứ để ghi vào Có các tài khoản 152, 153, 242 của các Bnagr kê và sổ kế toán liên quan tuỳ theo hình thức kế toán đơn vị áp dụng (Sổ Cái hoặc Nhật ký - Sổ Cái TK 152, 153…). Số liệu của Bảng phân bổ này đồng thời được sử dụng để tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm, dịch vụ.

3. Tải miễn phí mẫu phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Để thuận tiện theo dõi, các bạn có thể tải mẫu phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bài viết xem thêm:

Mẫu phiếu xuất kho theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

 

 

 

 

Bình luận

Tin tức mới