Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 4
  • 2122
  • 8,954,277

Hóa Đơn Bị Bỏ Sót Năm Trước Có Được Tính Vào Chi Phí Năm Nay

  10/06/2021

Hóa đơn bị bỏ sót năm trước có được tính vào chi phí năm nay? Doanh nghiệp phát hiện hóa đơn đầu vào kê khai sót thì xử lý ra sao? Cách thức kê khai hóa đơn đầu vào bị bỏ sót như thế nào chính xác? Kế toán Lê Ánh sẽ gửi đến bạn đọc ở bài viết sau đây nhé

>>>>>> Bài viết xem thêm: Quy định về sử dụng hóa đơn điện tử đối với trường hợp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ
 

1. Quy định kê khai hóa đơn đầu vào

Thông tư số 06/2012/TT-BT trước đây, thời hạn kê khai hóa đơn GTGT đầu vào được giới hạn trong vòng 06 tháng

Nhưng sau đó, từ ngày 01/01/2014, khi Thông tư số 219/2013/TT- BTC chính thức có hiệu lực thì Bộ Tài chính đã không còn giới hạn thời hạn kê khai, khấu trừ hóa đơn GTGT nữa.

Cụ thể, tại Khoản 8, Điều 14, Thông tư số 219/2013/TT-BTC, Bộ Tài chính quy định kê khai với hóa đơn đầu vào như sau:

- Các thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào thì sẽ được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt hàng hóa, dịch vụ đã xuất dùng hay còn trong kho.

- Những trường hợp đơn vị kinh doanh phát hiện hóa đơn đầu vào khi kê khai, khấu trừ có sai sót thì hoàn toàn được phép kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế có thẩm quyền công bố quyết định thanh kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế.

2. Cách xử lý hóa đơn đầu vào kê khai sót

Liên quan tới vấn đề xử lý hóa đơn đầu vào kê khai sót, bạn và doanh nghiệp có thể tham khảo nội dung của Công văn số 414/TCT-KK của Tổng cục Thuế, ban hành để trả lời công văn số 82458/CT-TTHT của Cục Thuế TP Hà Nội về việc khai bổ sung đối với hóa đơn bị bỏ sót.

DN xử lý hóa đơn kê khai sót theo quy định pháp luật hiện hành.

Theo đó, khi xử lý việc kê khai sót hóa đơn đầu vào, các đơn vị kinh doanh phải căn cứ vào quy định pháp luật sau:

- Quy định tại Điều 8, Thông tư số 219/2013/TT-BTC về thời điểm xác định thuế GTGT;

- Quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 12, Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định các cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ phải tính và nộp thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra.

- Quy định Khoản 8, Điều 14, Thông tư số 219/2013/TT-BTC thời hạn và cách thức kê khai hóa đơn đầu vào.

Dựa vào các căn cứ pháp luật trên, Tổng cục Thuế đã hướng dẫn việc kê khai, khấu trừ bổ sung thuế GTGT đối với các hóa đơn đầu vào kê khai sót được tiến hành xử lý như sau:

- Doanh nghiệp phát hiện hóa đơn bỏ sót của kỳ nào phải tiến hành kê khai, khấu trừ bổ sung vào kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót.

- Việc kê khai, khấu trừ hóa đơn bỏ sót chỉ được thực hiện trước khi cơ quan thuế và cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Lưu ý rằng, với những đơn vị kinh doanh đã có công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thì sẽ không được áp dụng khấu trừ, hoàn thuế GTGT với những hóa đơn bỏ sót.

Ngoài ra, đối với việc kê khai hóa đơn nói chung, hóa đơn đầu vào nói riêng, người nộp thuế cũng nên lưu ý một số quy định tại Khoản 14, Điều 14, Thông tư số 219/2013/TT-BTC:

- Các đơn vị kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì khi chuyển sang nộp thuế phương pháp khấu trừ sẽ chỉ được khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào phát sinh từ kỳ đầu tiên kê khai áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

- Các đơn vị kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi chuyển sang phương pháp trực tiếp thì được tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào trong thời gian nộp thuế theo phương pháp khấu trừ. Nhưng nếu chưa khấu trừ hết vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN thì trừ thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong thời gian nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn.

3. Hướng dẫn kê khai hóa đơn đầu vào bị khai sót

Kê khai hóa đơn bị sót áp dụng Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Hiện nay, căn cứ theo quy định Thông tư số 219/2013/TT-BTC và Công văn số 414/TCT-KK, người nộp thuế được phép kê khai các hóa đơn đầu vào bị bỏ sót. Tuy nhiên, việc kê khai chỉ thực hiện trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế.

Ví dụ: Tháng 06/2020, Công ty A phát hiện 02 hóa đơn GTGT đầu vào từ tháng 12/2019 bị bỏ sót, chưa kê khai. Khi này, kế toán Công ty A sẽ tiến hành kê khai 02 hóa đơn đầu vào bị sót vào “Mục I 0 Hàng hóa, dịch vụ trong kỳ” trên tờ khai số 01/GTGT của tháng 06/2020.

Thực tế, việc kê khai hóa đơn đầu vào bị bỏ sót hoàn toàn có thể thực hiện một cách đơn giản, dễ dàng trên phần mềm HTKK bằng cách:

- Người nộp thuế đăng nhập phần mềm HTKK;

- Chọn chức năng “Thuế Giá Trị Gia Tăng”, chọn tiếp “Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT);

- Chọn kỳ kê khai phù hợp rồi tiến hành kê khai như với cách lập tờ khai thuế GTGT thông thường.

Bài viết trên đây đã hướng dẫn bạn và doanh nghiệp xách xử lý hóa đơn đầu vào kê khai sót và cách kê khai hóa đơn bị bỏ sót sao cho đúng theo thông tư cập nhật mới nhất

>>>>>> Bài viết xem thêm: Quy định về nội dung của hóa đơn điện tử mới nhất  

Để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cần làm bạn nên tham khảo khóa học kế toán tổng hợp. Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về khóa học kế toán tổng hợp thực hành.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh đang triển khai đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin chi tiết về các khóa học này, vui lòng truy cập theo địa chỉ web: ketoanleanh.edu.vn

 

Bình luận

Tin tức mới