Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  09/11/2017

Bán hàng thấp hơn giá vốn có được không

Bán hàng thấp hơn giá vốn có được không, trường hợp hàng bán ra thấp hơn giá vốn doanh nghiệp có bị phạt vì bán hàng dưới giá nhập.

  08/08/2017

Thời điểm xuất hóa đơn, xử lý vi phạm hóa đơn,hợp thức hóa chi phí xăng dầu

Quy định về thời điểm xuất hóa đơn và xử lý vi phạm quy định xuất hóa đơn cần lưu ý những gì. Kế toán trưởng tại trung tâm kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc bài viết hướng dẫn nghiệp vụ chi tiết, các bạn quan tâm tham khảo chi tiết tại đây nhé

  05/08/2017

Tổng quan về giá thành trong doanh nghiệp

Trong một doanh nghiệp việc tính giá thành sản phẩm hoặc dịch vụ có tầm quan trọng sống còn. Tính được giá thành sẽ cho phép doanh nghiệp có một chiến lược về giá và kiểm soát được lợi nhuận để sản phẩm mang tính cạnh tranh cao mà vẫn có lãi.

  13/06/2017

Cách hạch toán hàng bán bị trả lại theo TT 200

Hàng bán bị trả lại hạch toán như thế nào, kế toán bên mua và bên nhận hàng bị trả lại phải viết hóa đơn, hạch toán hợp lệ cần những chứng từ gì.

  12/06/2017

Hướng dẫn cách tính khấu hao tài sản cố định theo ngày

Bạn chưa biết cách tính khấu hao tài sản cố định theo ngày như thế nào. Tài sản cố định tính khấu hao theo ngày cần những lưu ý gì.

  25/11/2016

Mẫu thẻ kho theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu thẻ kho được lập ra để theo dõi số lượng nhập, xuất, tồn, kho từng thứ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá ở từng kho.

  14/11/2016

Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo Thông tư 133/2016 là chứng từ kế toán nhằm xác nhận số tiền đã thanh toán cho người được thuê để thực hiện những công việc không lập được hợp đồng, như: Thuê lao động bốc vác, thuê vận chuyển thiết bị, thuê làm khoản 1

  13/10/2016

Xử lý xuất thừa vật tư so với dự toán

Xuất thừa vật tư so với dự toán xây dựng là tình huống hay gặp ngoài thực tế. Cách giải quyết trong trường hợp này như thế nào? Các bạn hãy tham khảo hướng dẫn sau của các kế toán trưởng tại lớp học Kế toán thực hành Lê Ánh nhé.

  19/09/2016

Các tài khoản điều chỉnh trong kế toán

Các loại tài khoản điều chỉnh bao gồm: