Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  11/05/2016

Những điều cần biết về chi phí nghỉ mát mới nhất 2016

Chi phí nghỉ mát là chi phí hàng năm của doanh nghiệp. Là 1 kế toán giỏi, bạn phải biết cách xử lý chi phí này là hợp lý, hợp lệ. Kế toán Lê Ánh tổng hợp lại cho bạn tất cả những điều cần biết về chi phí nghỉ mát theo thông tư mới nhất 2016.