Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  02/08/2017

Hướng dẫn lập bảng Cân đối số phát sinh trên Excel

Một số các doanh nghiệp vẫn lập Báo cáo tài chính trên Excel mà chưa sử dụng phần mềm để làm. Vậy cách lập Bảng Cân đối số phát sinh trên Excel được lập như thế nào.

  06/06/2017

Xử lý tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế

Xử lý tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế. Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế có được tính vào chi phí hợp lý không? Đây là câu hỏi của rất nhiều các bạn kế toán viên. Bài viết sau đây.

  25/11/2016

Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) theo Thông tư 133/2016/TT-BTC dùng để theo dõi việc thanh toán với người mua (người bán) theo từng đối tượng, từng thời hạn thanh toán.

  09/11/2016

Mẫu sổ chi phí đầu tư xây dựng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ chi phí đầu tư xây dựng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC dùng để theo dõi chi phí đầu tư xây dựng tập hơp cho từng dự án, công trình, hạng mục công trình kể từ khi khởi công cho đến khi kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác, sử dụng.

  26/04/2016

Hướng dẫn chi tiết cách hạch toán chi phí lãi vay không hợp lý và chi phí lãi vay hợp lý theo thông tư mới nhất của Bộ Tài Chính.

Tuỳ từng thời điểm trả khoản chi phí lãi vay mà cách hạch toán chi phí lãi vay cũng khác nhau? Khoản chi phí lãi vay đó có hợp lý hay không? Cũng hạch toán khác nhau. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên là những kế toán trưởng

  26/04/2016

06 điều kiện Doanh nghiệp cần biết để chi phí lãi vay được chấp nhận là chi phí hợp lý

Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, hầu hết các doanh nghiệp đều phải đi vay vốn. Tuy nhiên, để biến các chi phí này là chi phí hợp lệ khi tính Thuế TNDN, đòi hỏi các doanh nghiệp phải thực hiện đúng những quy định và nguyên tắc của nhà nước. 06 đ