Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  14/07/2017

Kế toán tiền lương và những lưu ý khi quyết toán thuế

Kế toán tiền lương và những lưu ý khi quyết toán thuế .Mỗi dịp cuối năm, doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế. Bạn lần đầu tiên va chạm với việc quyết toán thuế? Hay bạn vẫn còn lúng túng khi xử lý kế toán tiền lương khi quyết toán thuế?

  20/06/2017

Hướng dẫn chi tiết cách lập bảng lương hàng tháng

Hàng tháng kế toán phải lập bảng lương cho bán bộ nhân viên trong công ty, kế toán phải thực hiện như thế nào để đảm bảo đúng chuẩn mực.

  15/06/2017

Hộ kinh doanh sử dụng trên 10 lao động có phải thành lập doanh nghiệp không

Hộ kinh doanh sử dụng trên 10 lao động phải thành lập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại nghị đinh 50/2016 có hiệu lực từ 15/07/2016, hộ kinh doanh nếu sử dụng trên 10 lao động không đăng ký kinh doanh và khai báo với cơ quan thuế sẽ bị xử phạt.

  08/06/2017

Điều chỉnh tăng trợ cấp thai sản áp dụng từ ngày 01/07/2017

Quy định mới nhất của chính phủ ban hành theo nghị định 47/2017/NĐ-CP chế độ thai sản được điều chỉnh tăng lên từ mức 1.210.000 đồng/tháng lên mức 1.300.000 đồng/tháng, áp dụng từ ngày 01/07/2017.

  05/06/2017

Cách tính lương cho người lao động – Các hinh thức trả lương

Cách tính lương cho người lao động-Các hình thức trả lương. Cách tính lương, các hình thức trả lương là mối quan tâm của rất nhiều các bạn kế toán viên.

  01/03/2017

Trừ lương nhân viên do đi làm muộn là sai luật

Trừ lương nhân viên khi nhân viên đi làm muộn hoặc vi phạm quy chế doanh nghiệp là hình thức xử phạt rất phổ biến ở nhiều doanh nghiệp hiện nay

  25/02/2017

Kỹ năng kiểm tra chi phí lương cho người lao động

Chi phí lương cho người lao động là một trong những khoản chi phí phức tạp nhất trong doanh nghiệp. Do vậy, doanh nghiệp cần kiểm tra thật cẩn thận chứng từ và các khoản chi cho người lao động trước khi nộp báo cáo tài chính

  23/02/2017

Tăng mức phụ cấp tiền ăn trưa, ăn ca năm 2017

Phụ cấp ăn trưa, ăn ca mà người lao động được hưởng nếu trong mức quy định của nhà nước thì được coi là thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân

  13/01/2017

Bảng phân bố tiền lương và bảo hiểm xã hội mẫu số 1-LĐTL, TT 200/2014/TT-BTC

Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội là chứng từ dùng để tập hợp và phân bổ tiền lương và tiền công thực tế phả trả cho người lao đông bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn trích nộp cho đối tượng sử dụng lao động trong năm

  15/11/2016

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo Thông tư 133/2016/TT-BTC dùng để xác định tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn mà đơn vị và người lao động phải nộp trong tháng (trong quý) cho cơ quan bảo hiểm xã hội