Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  12/11/2016

Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC nhằm xác định khoản tiền lương, tiền công làm thêm giờ mà người lao động được hưởng sau khi làm việc ngoài giờ theo yêu cầu công việc.

  11/11/2016

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là chứng từ xác nhận số tiền thưởng cho từng người lao động làm cơ sở để tính thu nhập của mỗi người lao động và ghi sổ kế toán.

  11/11/2016

Bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 133/2016/TT-BT

Bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là chứng từ làm căn cứ để thanh toán tiền lương, phụ cấp, các khoản thu nhập tăng thêm ngoài tiền lương cho người lao động, kiểm tra việc thanh toán tiền lương cho người lao động

  11/11/2016

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC lập ra để theo dõi ngày công thực tế làm thêm ngoài giờ để có căn cứ tính thời gian nghỉ bù hoặc thanh toán cho người lao động trong đơn vị.

  10/11/2016

Bảng chấm công theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bảng chấm công theo Thông tư 133/2016/TT-BTC dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, nghỉ hưởng BHXH,... để có căn cứ tính trả lương, bảo hiểm xã hội trả thay lương cho từng người và quản lý lao động trong đơn vị.

  26/08/2016

Mức lương tối thiểu vùng năm 2017

Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 đang được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Quốc hội. Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 được đề xuất tang và áp dụng từ ngày 01/01/2017 để thay thế cho Nghị định 122/2015/NĐ-CP.

  11/08/2016

Cách xử lý chi phí bánh trung thu biếu tặng nhân viên, khách hàng

Mùa trung thu đến rồi, các doanh nghiệp thường những hộp bánh trung thu để tặng cho nhân viên hoặc những khách hàng thaan thiết để thay lời cảm ơn.

  10/08/2016

Quy định về thời gian và mức lương thử việc

Các doanh nghiệp phải áp dụng đúng quy định về thời gian và mức lương thử việc để đảm bảo quyền lợi cho người lao động và không bị cơ quan nhà nước phạt.

  05/08/2016

Quy định về mức lương tối thiểu và mức phạt khi trả lương thấp hơn mức tối thiểu

Khi trả lương nhân viên thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp sẽ bị phạt như thế nào? Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học đào tạo kế toán thực hành tại Kế toán Lê Ánh sẽ làm rõ mức phạt khi doanh nghiệp trả lương cho người lao động

  03/08/2016

Mức lương tối thiểu vùng mới nhất năm 2016 hiện nay

Từ 01/01/2016 Nghị định 122/2015/NĐ-CP ban hành ngày 15/11/2015 chính thức có hiệu lực đã thay đổi mức lương tối thiểu vùng so với năm 2015. Để giúp các bạn cập nhật mức lương tối thiểu vùng theo quy định mới, Kế toán Lê Ánh đã tổng hợp những điểm quan tr