Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  02/08/2016

Hướng dẫn chi tiết quy định về lương làm thêm giờ theo quy định mới nhất

Do yêu cầu của công việc, người lao động phải làm thêm giờ, khi đó, kế toán phải tính lương làm thêm giờ cho người lao động. Bài viết dưới đây, Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách tính lương làm thêm giờ theo quy định mới nhất.

  29/07/2016

Quy chế lương, thưởng, phụ cấp cho người lao động

Quy chế lương, thưởng, phụ cấp cho người lao động

  29/07/2016

Biên bản thống nhất ý kiến về hệ thống thang bảng lương

Biên bản họp thông qua hệ thống thang bảng lương

  29/07/2016

Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh trong doanh nghiệp

Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh trong doanh nghiệp

  29/07/2016

Quyết định ban hành thang, bảng lương

Quyết định ban hành thang, bảng lương

  29/07/2016

Công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương

Công văn gửi phòng lao động thương binh xã hội

  29/07/2016

Hướng dẫn cách lập Mẫu Tk3-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH

Mẫu TK03-TS được lập khi doanh nghiệp có những thay đổi về thông tin tham gia bảo hiểm xã hội thì doanh nghiệp. Bài viêt dưới đây, đội ngũ giảng viên tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn cách lập tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia

  28/07/2016

Hướng dẫn chi tiết cách lập thang bảng lương cho doanh nghiệp

Lập thang bảng lương và gửi đến các cơ quan chức năng là việc mà doanh nghiệp phải làm khi bắt đầu thành lập. Thông tin trên thang bảng lương sẽ là căn cứ để doanh nghiệp đóng BHXH cho người lao động.

  28/07/2016

Hướng dẫn cách viết mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo quy định mới nhất

Các chứng từ trong doanh nghiệp cần được ghi đúng theo mẫu để làm căn cứ giúp kế toán hạch toán và kê khai vào sổ sách. Bài viết dưới đây, Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết cách viết giấy đề nghị tạm ứng theo quy định mới nhất.

  26/07/2016

Hướng dẫn cách lập Mẫu TK1-TS Tờ khai tham gia BHXH lần đầu

Người lao động khi tham gia BHXH hoặc BHYT lần đầu hoặc có thay đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT như: thân nhân, nơi đăng ký KCB ban đầu, chức danh….cần lập Mẫu TK1-TS ban hành theo quyết định 959/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.