Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  29/07/2016

Hướng dẫn cách lập Mẫu Tk3-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH

Mẫu TK03-TS được lập khi doanh nghiệp có những thay đổi về thông tin tham gia bảo hiểm xã hội thì doanh nghiệp. Bài viêt dưới đây, đội ngũ giảng viên tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn cách lập tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia

  28/07/2016

Hướng dẫn chi tiết cách lập thang bảng lương cho doanh nghiệp

Lập thang bảng lương và gửi đến các cơ quan chức năng là việc mà doanh nghiệp phải làm khi bắt đầu thành lập. Thông tin trên thang bảng lương sẽ là căn cứ để doanh nghiệp đóng BHXH cho người lao động.

  28/07/2016

Hướng dẫn cách viết mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo quy định mới nhất

Các chứng từ trong doanh nghiệp cần được ghi đúng theo mẫu để làm căn cứ giúp kế toán hạch toán và kê khai vào sổ sách. Bài viết dưới đây, Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết cách viết giấy đề nghị tạm ứng theo quy định mới nhất.

  26/07/2016

Hướng dẫn cách lập Mẫu TK1-TS Tờ khai tham gia BHXH lần đầu

Người lao động khi tham gia BHXH hoặc BHYT lần đầu hoặc có thay đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT như: thân nhân, nơi đăng ký KCB ban đầu, chức danh….cần lập Mẫu TK1-TS ban hành theo quyết định 959/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.

  25/07/2016

Hướng dẫn cách lập Mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Doanh nghiệp khi đăng ký tham gia BHXH lần đầu cho người lao động hoặc có thay đổi mức đóng BHXH thì phải lập Mẫu D02-TS ban hành theo quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015, có hiệu lực ngày 01/12/2015.

  25/07/2016

Chế độ thai sản cho người mang thai hộ và người nhờ mang thai hộ

Từ 01/01/2015, pháp luật chính thức cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Vậy, người mang thai hộ và người nhờ mang thai hộ sẽ được hưởng chế độ thai sản như thế nào? Đội ngũ giảng viên tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn chế độ thai sản cho ngư

  21/07/2016

Từ 01/07/2016, Doanh nghiệp phải đóng 1% quỹ lương đóng BHXH bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động

Nghị định 37/2016/NĐ-CP ban hành ngày 15/05/2016 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 đã quy định mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động đối với doanh nghiệp. Bài viết dưới đây, Kế toán Lê Ánh sẽ phân tích chi tiết các nội dung chính trong nghị định.

  19/07/2016

Hướng dẫn chi tiết các cách tính lương cho người lao động trong Doanh Nghiệp

Mỗi công việc, vị trí trong Công ty phù hợp với một cách tính lương khác nhau. Vậy, Doanh nghiệp có những cách tính lương nào? Bài viết dưới đây, Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn các cách tính lương trong doanh nghiệp.

  30/06/2016

Quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2016

Quyết định 959/2015/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 01/12/2015 quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2016. Trong bài viết dưới đây, Kế toán Lê Ánh sẽ tổng hợp những quy định quan trọng liên quan đến mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2016.

  22/06/2016

Quy định mới về quản lý lao động, tiền lương của lao động trong công ty TNHH một thành viên hiệu lực từ ngày 01/08/2016.

Nghị định 51/2016/NĐ-CP ban hành ngày 13/06/2016 quy định về quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng của lao động trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đã thay thế cho nghị định 50/2013/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ng