Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  11/06/2016

Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo Mẫu số: C70a – HD

Từ 01/10/2015, Doanh nghiệp phải lập danh sách người nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản theo mẫu C70-HD ban hành theo quyết định 919/QĐ-BHXH. Để giúp các bạn thuận lợi hơn trong công việc, Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách lập danh sách đ

  09/06/2016

Quy định mới nhất về đóng bảo hiểm đối với lao động thời vụ năm 2016

Những doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm hoặc những ngành nghề có tính chất mùa vụ cao, thường có các giao kết hợp đồng thời vụ với người lao động. Vậy trách nhiệm đóng bảo hiểm đối với những lao động này như thế nào?

  07/06/2016

Quy trình đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội lần đầu

Các doanh nghiệp mới thành lập hoặc khi tuyển dụng nhân sự mới, kế toán cần đăng kí tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

  06/06/2016

Hướng dẫn chi tiết cách hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Kế toán cần nắm vững cách hạch toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương để phục vụ doanh nghiệp. Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách hạch toán tiền lương theo quy định mới nhất.

  03/06/2016

Hướng dẫn cách xác định lương đóng bảo hiểm của người lao động năm 2016

Từ ngày 01/01/2016, thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH chính thức có hiệu lực đã thay đổi một số điều về mức lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Kế toán Thuế, kế toán tổng hợp cần nắm vững những quy định này để tính lương và hạch toán cho chính xác.

  11/05/2016

CÁCH XÁC ĐỊNH QUỸ LƯƠNG THỰC HIỆN

Kế toán cần phải hiểu quỹ lương thực hiện là gì và cách xác định quỹ lương thực hiện như thế nào. Bởi Qũy lương thực hiện sẽ là cơ sở cho phép doanh nghiệp quyết định các mức chi phúc lợi cũng như trích lập quỹ dự phòng tiền lương. Kế toán Lê Ánh tổng hợp

  25/03/2016

Thông tư mới có hiệu lực về Xác định tiền lãi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Thông tư 20/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp đã có hiệu lực từ ngày 20/3/2016.

  11/03/2016

Hướng dẫn chi tiết cách lập bảng lương mới nhất 2016 dành cho doanh nghiệp

Lập bảng lương để thanh toán lương hàng tháng cho nhân viên là việc làm thường xuyên của kế toán. Đội ngũ Kế toán trưởng tại lớp học Kế toán Lê Ánh hướng dẫn bạn chi tiết cách lập bảng lương theo những quy định mới nhất 2016.

  11/03/2016

Các quy định về lương và khoản trích theo lương mới nhất 2016

Năm 2016, Bộ Tài chính ra đời nhiều thông tư và quy định làm thay đổi cách thức tính lương và chi phí trả lương, các khoản trích theo lương.

  22/09/2015

Lương ngành kế toán có thực sự hấp dẫn?

Lĩnh vực kế toán, với hàng nghìn người đang thất nghiệp hiện nay. Bạn sẽ có mức thu nhập bao nhiêu nếu tâm huyết với nghề kế toán này