Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  11/03/2016

Hướng dẫn chi tiết cách lập bảng lương mới nhất 2016 dành cho doanh nghiệp

Lập bảng lương để thanh toán lương hàng tháng cho nhân viên là việc làm thường xuyên của kế toán. Đội ngũ Kế toán trưởng tại lớp học Kế toán Lê Ánh hướng dẫn bạn chi tiết cách lập bảng lương theo những quy định mới nhất 2016.

  11/03/2016

Các quy định về lương và khoản trích theo lương mới nhất 2016

Năm 2016, Bộ Tài chính ra đời nhiều thông tư và quy định làm thay đổi cách thức tính lương và chi phí trả lương, các khoản trích theo lương.

  22/09/2015

Lương ngành kế toán có thực sự hấp dẫn?

Lĩnh vực kế toán, với hàng nghìn người đang thất nghiệp hiện nay. Bạn sẽ có mức thu nhập bao nhiêu nếu tâm huyết với nghề kế toán này