Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  23/12/2019

Hướng dẫn hạch toán số tiền ngân hàng trả lại khi chuyển sai tài khoản

Trong quá trình kế toán thực hiện nghiệp vụ ngân hàng, kế toán không thể tránh khỏi những sai sót như: viết sai ủy nhiệm chi (UNC), chuyển nhầm số tài khoản người nhận,…dẫn đến hạch toán nhầm. Với những trường hợp trên thì kế toán phải xử lý như thế nào?

  20/06/2017

Công ty mở thêm tài khoản ngân hàng để giao dịch

Công ty mở thêm tài khoản ngân hàng để giao dịch thì có phải thông báo với cơ quan thuế? Doanh nghiệp không thông báo với cơ quan thuế thì có bị phạt hay không?

  27/02/2017

Mẹo kiểm tra nhanh số liệu tài khoản tiền gửi ngân hàng

Tài khoản tiền gửi ngân hàng là phần hành có thể ít xảy ra sai sót nhất trong các phần hành kế toán vì ngoài được theo dõi ở doanh nghiệp, số liệu còn được theo dõi ở ngân hàng

  25/11/2016

Mẫu Bảng kê vàng, tiền tệ Mẫu số 07 – TT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Bảng kê vàng, tiền tệ dùng để liệt kê số vàng, bạc, kim khí quý, đá quý của đơn vị, nhằm quản lý chặt chẽ, chính xác các loại vàng, bạc, kim khí quý, đá quí có tại đơn vị và làm căn cứ cùng với chứng từ gốc để lập phiếu thu, chi quỹ.

  12/11/2016

Mẫu sổ tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Sổ tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là một trong số các sổ chi tiết dùng chung cho các hình thức kế toán.

  08/11/2016

Mẫu sổ chi tiết đầu tư chứng khoán theo Thông tư133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ chi tiết đầu tư chứng khoán theo Thông tư 133/2016/TT/BTC được mở theo từng tài khoản (TK 121; TK 228) và theo từng loại chứng khoán có cùng mệnh giá, tỷ lệ lãi suất được hưởng và phương thức thanh toán lãi suất.

  08/11/2016

Mẫu sổ chi tiết phát hành cổ phiếu quỹ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ chi tiết phát hành cổ phiếu quỹ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC dùng để theo dõi chi tiết sổ cổ phiếu do doanh nghiệp phát hành ra công chúng.

  07/11/2016

Mẫu sổ chi tiết cổ phiếu quỹ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ chi tiết cổ phiếu quỹ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC dùng để theo dõi chi tiết số sổ cổ phiếu doanh nghiệp mua lại của chính doanh nghiệp đã phát hành ra công chúng theo từng loại cổ phiếu.

  01/08/2016

Hướng dẫn chi tiết cách hach toán tiền gửi ngân hàng theo quy định mới nhất

Theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 thay thế một số tài khoản trong chế độ kế toán theo quyết định 15. Kế toán cần nắm vững những thay đổi này để hạch toán cho chính xác. Trong bài viết dưới đây, Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết cách hạch to

  06/10/2015

Chú ý về kế toán tiền gửi ngân hàng

Kế toán tiền gửi ngân hàng là một trong những phần hành kế toán rất quan trọng và có tính rủi ro công việc cao