Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  07/07/2016

Hướng dẫn chi tiết cách tính giá hàng mua ngoài

Khi mua hàng, kế toán cần xác định đúng giá nhập kho để ghi nhận, hạch toán chính xác. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên của lớp học kế toán thực hành tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách tính giá hàng mua ngoài

  05/07/2016

Một số lưu ý khi ký kết hợp đồng mua hàng với người bán

Khi ký kết các hợp đồng mua hàng, doanh nghiệp cần lưu ý một số điều khoản quan trọng để tránh gặp các rủi ro khi hợp đồng được thực hiện. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên từ lớp học đào tạo kế toán tổng hợp Kế toán Lê Ánh đã tổng hợp những lưu ý khi

  04/07/2016

Hướng dẫn chi tiết cách xử lý và hạch toán tình huống hàng về mà hóa đơn chưa về

Trong nhiều trường hợp, hàng hóa đã được chuyển đến kho người mua nhưng vì lý do khách quan hoặc có thể là thỏa thuận mua hàng giữa hai bên nên hóa đơn bán hàng được chuyển đến người mua sau. Khi đó, kế toán sẽ xử lý hàng hóa đó như thế nào? Bài viết dưới

  29/06/2016

Những sai sót thường gặp phải trong quá trình mua hàng

Quá trình mua hàng nếu không được thưc hiện đúng quy trình hoặc không được kiểm tra cẩn thận thường có thể gặp phải một số sai sót. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên của lớp học đào tạo kế toán tổng hợp tại Kế toán Lê Ánh sẽ tổng hợp chi tiết các lỗi

  28/06/2016

Hướng dẫn chi tiết cách hạch toán mua hàng nhập khẩu

Trong doanh nghiệp tồn tại chủ yếu hai hình thức mua hàng đó là mua hàng trong nước và mua hàng nhập khẩu. Trong bài viết này, đội ngũ giảng viên của lớp học đào tạo kế toán tổng hợp tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách hạch toán trong tr

  27/06/2016

Hướng dẫn chi tiết các nghiệp vụ và cách hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong nước

Trong doanh nghiệp có thể có nhiều hình thức mua hàng khác nhau như mua hàng trong nước hay mua hàng nhập khẩu. Mỗi hình thức mua hàng lại có quy trình, hóa đơn và cách định khoản khác nhau. Trong bài viết dưới đây, Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết cá

  24/06/2016

Tổng hợp chi tiết những lưu ý về chi phí mua hàng mới nhất

Khi mua hàng, doanh nghiệp có thể phát sinh các chi phí mua hàng. Những chi phí mua hàng này sẽ được hạch toán vào đâu, có cần điều kiện hay lưu ý gì không? Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên của lớp học kế toán thực hành tại Kế toán Lê Ánh sẽ tổng hợp

  20/06/2016

Cách luân chuyển chứng từ trong quá trình mua hàng.

Quá trình mua hàng trong doanh nghiệp cần được thực hiện đầy đủ, đúng quy trình. Trong quy trình mua hàng, chứng từ được luân chuyển như thế nào? Bài viết dưới đây, Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách luân chuyển chứng từ trong quá trình mua

  20/06/2016

Mô tả chi tiết công việc của kế toán phải làm khi mua hàng.

Khi doanh nghiệp tiến hành mua hàng tức là doanh nghiệp phải bỏ ra một khoản Chi phí mua hàng. Để chi phí mua hàng đó được chấp nhận là hợp lý, hợp lệ thì đòi hỏi bộ phận kế toán phải tổ chức chứng từ qua mỗi quy trình chặt chẽ. Điều này đòi hỏi Kế toán p

  16/06/2016

Các yêu cầu về chứng từ trong quá trình mua hàng

Hoạt động mua hàng trong doanh nghiệp cần được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo các yêu cầu về hóa đơn, chứng từ để tránh gian lận, rủi ro mua hàng giá cao, mua hàng không cần thiết gây lãng phí cho doanh nghiệp. Trong bài viết dưới đây, đội