Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  20/04/2016

Những điều Kế toán cần biết về mua hàng không có hóa đơn GTGT và cách xử lý theo thông tư mới nhất

Mua hàng không có hóa đơn GTGT có thực sự nguy hiểm trong tất cả trường hợp? Cách xử lý như thế nào để cơ quan Thuế chấp nhận? Kế toán Lê Ánh tóm lược những vấn đề cơ bản và cách giải quyết hiệu quả trong tình huống này như sau: