Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  15/11/2016

Mẫu sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt là một trong các sổ chi tiết dùng chung cho các hình thức kế toán. Các kế toán trưởng tham gia giảng dạy tại lớp kế toán thực hành của trung tâm Lê Ánh hướng dẫn bạn mẫu sổ và cách thức ghi sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

  12/11/2016

Phiếu chi theo Thông tư 200/2014/TT -BTC

Nhằm xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, quy sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán.

  12/11/2016

PHIẾU THU Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Phiếu thu nhằm xác định số tiền mặt, ngoại tệ, …. thực tế nhập quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan. Mọi khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ nhập quỹ đều phải có Phiếu thu. Đối với ngoại tệ trước khi nhập

  07/09/2016

Quy trình kiểm kê tiền mặt tại Qũy

Kiểm kê quỹ tiền mặt là hoạt động cần thiết để kiểm tra tiền mặt tại quỹ. Để kiểm kê quỹ tiền mặt thành công, các bạn hãy làm theo quy trình kiểm kê quỹ tiền mặt dưới đây của các kế toán trưởng tại lớp học kế toán thực hành Lê Ánh.

  20/07/2016

Chi tiết cách hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tiền măt theo quy định mới nhất

Tiền mặt là tài sản không thể thiếu trong các doanh nghiệp. Các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tiền mặt xảy ra thường xuyên và cần được theo dõi, hạch toán chính xác. Trong bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên của lớp học

  06/07/2016

Mô tả chi tiết các công việc của Kế toán tiền mặt

Nhiều người vẫn thường nhầm lẫn công việc của kế toán tiền mặt với thủ quỹ. Vậy, cụ thể công việc của Kế toán tiền mặt làm những gì, có gì khác công việc thủ quỹ?

  10/03/2016

Bộ chứng từ thanh toán mẫu về Công tác phí

Hoàn thiện bộ chứng từ thanh toán công tác phí không có sai sót là nhiệm vụ của kế toán. Tuy nhiên, để làm được điều này, kế toán cần có sự hiểu biết sâu sắc về nội dung nghiệp vụ Kinh tế phát sinh. Lớp học Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn cách hoàn thiện

  10/03/2016

Quy định mới nhất về Công tác phí

Công tác phí là khoản chi phí thường xuyên phát sinh tại doanh nghiệp, dùng để chi trả cho người đi công tác trong và ngoài nước bao gồm: Tiền phương tiện đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê chỗ ở nơi đến công tác, cước hành lý, tài liệu mang theo

  30/09/2015

Quy trình kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

Để mọi bộ phận ở doanh nghiệp làm việc ăn khớp cũng như chịu trách nhiệm tuyệt đối với quyết định đưa ra trong việc thu chi tiền và đảm bảo được tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ. Người đứng đầu bộ phận kế toán của công ty

  30/09/2015

Kinh nghiệm hạn chế sai sót trong kế toán Tiền và các khoản tương đương Tiền

Các phiếu thu, phiếu chi chưa lập đúng quy định (thiếu dấu, chữ kí của thủ trưởng đơn vị, kế toán trưởng, thủ quỹ, thiếu định khoản kế toán,thiếu chữ ký của các cá nhân có liên quan trong đó phiếu chi quan trọng nhất là chữ ký người nhận tiền, phiếu thu q