Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  26/06/2017

Quy trình giải thể công ty TNHH1TV theo quy định mới nhất

Doanh nghiệp của bạn làm ăn không hiệu quả, thua lỗ muốn làm thủ tục giải thể công ty TNHH1TV. Để giải thể công ty hợp pháp và nhanh gọn cần những giấy tờ gì. K

  09/06/2017

Mức phạt vi phạm sử dụng hóa đơn bất hợp pháp kế toán Lê Ánh

Doanh nghiệp bạn sử dụng hóa đơn gtgt bất hợp pháp nhưng không biết cách xử lý như thế nào hợp lý nhất. Bạn quan tâm mức xử lý phạt vi phạm sử dụng hóa đơn bất hợp pháp theo quy định của BTC.

  24/05/2017

Hướng dẫn tính khấu hao tài sản cố định trên đất đi thuê, mượn

Doanh nghiệp của bạn đang thuê tài sản cố định để làm nhà xưởng, văn phòng, trụ sở, kho bãi cho công ty. Vậy với khoản thuê tài sản cố định trên đất đi thuê, mượn cần những thủ tục gì để hợp thức hóa chi phí và trích khấu hao như thế nào.

  18/05/2017

Tổng hợp chi tiết cách hạch toán hàng hóa cho, biếu, tặng tại doanh nghiệp

Các khoản chi phí hàng hóa áp dụng cho, biếu, tặng… chiếm tỉ lệ nhất định của mỗi doanh nghiệp hàng năm. Kế toán phải hạch toán những khoản chi phí phát sinh không mang lại doanh thu này vào tài khoản nào.

  16/05/2017

Khi nào xuất thẳng, khi nào nên nhập kho trong kế toán xây dựng

Bạn làm kế toán xây dựng được một thời gian, hay người mới tìm hiểu nghiệp vụ chưa biết rõ khi nào xuất thẳng, khi nào nên nhập kho hàng hóa công cụ, dụng cụ.

  11/05/2017

Những điều cần biết khi hạch toán tăng chi phí hợp lệ

Phần lớn các doanh nghiệp đều muốn giảm tiền thuế phải nộp bằng việc tăng chi phí hợp lệ. Kế toán phải hạch toán như thế nào để tăng chi phí hợp lệ.

  10/05/2017

Tính nguyên tắc xác định tỉ giá ngân hàng theo phương pháp bình quân gia quyền

Kế toán doanh nghiệp không thể tránh khỏi nghiệp vụ xác định tỉ giá ngân hàng. Nếu bạn chưa thạo nghiệp vụ này hãy tham khảo bài viết hướng dẫn nguyên tắc xác định tỉ giá ngân hàng do kế toán trưởng tại trung tâm Lê Ánh trình bày nhé.

  22/02/2017

Cách xử lý khi bảng cân đối số phát sinh không cân

Bảng cân đối số phát sinh thể hiện giá trị tồn và tình hình biến động của tất cả các tài khoản trong kỳ kế toán của doanh nghiệp

  20/02/2017

Quy định chung về lập báo cáo tài chính năm 2017

Lập báo cáo tài chính cần phải đúng quy định về chế độ kế toán cũng như đúng quy định trong luật kế toán.

  18/02/2017

Tổng hợp thủ thuât kiểm tra báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính sau khi lập phải được kiểm tra lại cẩn thận để tránh sai sót. Tuy nhiên, việc kiểm tra báo cáo tài chính không phải ai cũng làm được mà cần kinh nghiệm trong một thời gian dài làm báo cáo tài chính.