Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  17/02/2017

Một số lưu ý khi lập bảng cân đối kế toán

Lập bảng cân đối kế toán đòi hỏi kế toán viên phải có nhiều kinh nghiệm, nắm chắc quy định, luật kế toán.

  17/02/2017

Chi tiết cách định khoản các bút toán cuối kỳ

Bút toán cuối kỳ kế toán là những bút toán phản ánh chi phí tổng hợp phát sinh trong cả kỳ hoặc những bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí để xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.

  16/01/2017

Báo cáo tình hình tài chính mẫu số B01- DNNKLT theo thông tư 133

Báo cáo tình hình tài chính mẫu sổ B01-DNNKLT được Bộ tài chính ban hành theo thông tư 133 hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thay cho quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Từ ngày 01/01/2017 thông tư chính thức đi vào thực hiện.

  09/01/2017

Hướng dẫn lập thuyết minh báo cáo tài chính theo TT 133/2016 TT-BTC

Thuyết minh báo cáo tài chính là nghiệp vụ rất quan trong yêu cầu kế toán viên đảm bảo nguyên tắc đầy đủ, minh bạch những avẫn giữ được bí mật kinh doanh. Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn nghiệp vụ lập thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133

  09/01/2017

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

Kế toán Lê Ánh đã giới thiệu mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp. Dưới đây là mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp đơn giản và chi tiết nhất. Biểu mẫu này sẽ giúp các bạn dễ dàng hoàn thiện báo cáo một cách nhanh nhất.

  02/12/2016

Mẫu sổ chi tiết các tài khoản theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ chi tiết các tài khoản theo Thông tư 133/2016/TT-BTC dùng cho một số tài khoản thuộc thanh toán nguồn vốn mà chưa có mẫu sổ riêng.

  30/11/2016

Mẫu thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC dùng để theo dõi và tính giá thành sản xuất từng loại sản phẩm, dịch vụ trong từng kỳ hạch toán.

  30/11/2016

Mẫu sổ chi phí sản xuất, kinh doanh theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ chi phí sản xuất, kinh doanh theo Thông tư 133/2016/TT-BTC được mở theo từng đối tượng tập hợp chi phí (Theo phân xưởng, bộ phận sản xuất, theo sản phẩm, nhóm sản phẩm,… dịch vụ hoặc theo từng nội dung chi phí).

  29/11/2016

Mẫu sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC dùng cho một số tài khoản thuộc loại thanh toán (ngoài TK 131, 331) theo từng đối tượng, từng thời hạn thanh toán và theo từng loại ngoại tệ.

  25/11/2016

Mẫu sổ chi tiết bán hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ chi tiết bán hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC mở theo từng sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư, dịch vụ đã bán hoặc đã cung cấp được khách hàng thanh toán tiền ngay hay chấp nhận thanh toán.