Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  31/10/2016

Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Hướng dẫn lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 200 được trình bày rất chi tiết trong bài viết dưới đây của kế toán trưởng tại lớp học Kế toán thực hành Lê Ánh.

  17/09/2016

Download thông tư 133/2016/TT-BTC bản đầy đủ nhất

Thông tư 133/2016/TT-BTC chính thức được áp dụng từ ngày 01/01/2017. Kế toán nên tải Thông tư 133/2016/TT-BTC về nghiên cứu để có thể áp dụng đúng và linh hoạt nhất.

  15/09/2016

Hướng dẫn cách lập sổ Nhật ký chung trên Excel

Sổ Nhật ký chung là sổ tổng hợp ghi chép toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ kế toán của doanh nghiệp. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách lập sổ Nhật ký chung trên Excel.

  13/09/2016

Cách lập sổ cái trên Excel mới nhất

Sổ cái là sổ kế toán tổng hợp để ghi chép tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của doanh nghiệp trong kỳ theo từng tài khoản kế toán.

  13/09/2016

Hướng dẫn lập Bảng cân đối kế toán trên excel

Bảng cân đối kế toán được lập vào thời điểm cuối năm tài chính. Bảng cân đối kế toán cho biết tình hình tài sản, nguồn vốn và cơ cấu vốn của doanh nghiệp tại thời điểm đầu và cuối kỳ.

  12/08/2016

Chế độ kế toán là gì?

Chế độ kế toán là tên gọi chung của các nguyên tắc, các quy định và chuẩn mực kế toán,... mà kế toán cần tuân theo. Cũng giống như việc mỗi lĩnh vực hoạt động đều phải hoạt động trên một nguyên tắc và cơ sở ứng xử.