Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 16
  • 2185
  • 12,044,633

Mẫu Bảng kê chi tiền Mẫu số 09 – TT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

  25/11/2016

Bảng kê chi tiền là bảng liệt kê các khoản tiền đã chi, làm căn cứ quyết toán các khoản tiền đã chi và ghi sổ kế toán. Các kế toán trưởng giảng dạy tại lớp kế toán thực hành ở Kế toán Lê Ánh xin hướng dẫn các bạn cách lập Bảng kê chi tiền tại nơi sử dụng như sau: Nên học kế toán ở đâu

1. Mẫu Bảng kê chi tiền Mẫu số 09 – TT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Mẫu 09 - TT: Bảng kê chi tiền

2. Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn phương pháp và trách nhiệm ghi với bảng kê chi tiền

Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị. Phần đầu ghi rõ họ tên, bộ phận, địa chỉ của người chi tiền và ghi rõ nội dung chi cho công việc gì.

  • Cột A,B,C,D ghi rõ số thứ tự, số hiệu, ngày, tháng chứng từ và diễn giải nội dung chi của từng chứng từ. học kế toán thuế online

  • Cột 1: Ghi số tiền.

Bảng kê chi tiền phải ghi rõ tổng số tiền bằng chữ và số chứng từ gốc đính kèm.

Bảng kê chi tiền được lập thành 2 bản:

  • 1 bản lưu ở thủ quỹ.

  • 1 bản lưu ở kế toán quỹ.

​3. Tải miễn phí mẫu Bảng kê chi tiền tại nơi sử dụng.

Để thuận tiện cho việc ghi sổ, các bạn có thể tải mẫu Bảng kê chi tiền tại nơi sử dụng

Bài viết xem thêm: Bảng kiểm kê quỹ mẫu số 08b - TT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0904.84.88.55 hoặc truy cập tại website: ketoanleanh.edu.vn nếu bạn đang có các thắc mắc liên quan đến các khóa học xuất nhập khẩu và kế toán đang được đào tạo tại trung tâm.

Bình luận

Tin tức mới