Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 6
  • 3982
  • 5,176,262

Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  14/11/2016

Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo Thông tư 133/2016 là chứng từ kế toán nhằm xác nhận số tiền đã thanh toán cho người được thuê để thực hiện những công việc không lập được hợp đồng, như: Thuê lao động bốc vác, thuê vận chuyển thiết bị, thuê làm khoản 1 công việc nào đó… Chứng từ được dùng để thanh toán cho người lao động thuê ngoài. Các kế toán trưởng giảng dạy tại lớp kế toán tổng hợp ở trung tâm kế toán Lê Ánh xin hướng dẫn các bạn cách lập bảng thanh toán tiền thuê ngoài như sau:

1. Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

2. Hướng dẫn cách lập bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Chứng từ này do người thuê lao động lập.

Ghi họ và tên người thuê thuộc bộ phận (Phòng, ban)

Ghi rõ nội dung, địa điểm và thời gian thuê.

Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, họ tên, địa chỉ hoặc số chứng minh thư của người được thuê.

Cột D: Ghi rõ nội dung hoặc tên công việc thuê.

Cột 1: Ghi số công lao động hoặc khối công việc đã làm.

Cột 2: Ghi đơn giá phải thanh toán cho 1 công lao động hoặc 1 đơn vị khối lượng công việc, Trường hợp thuê khoán gọn công việc thì cột này để trống.

Cột 3: Ghi số tiền phải thanh toán.

Cột 4: Tiền thuế khấu trừ phải nộp nếu người được thuê có mức thu nhập ở diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật thuế (nếu có).

Cột 5: Số tiền còn lại được nhận của người được thuê sau khi đã khấu trừ thuế. (Cột 5 = Cột 3 - Cột 4).

Cột E: Người được thuê ký nhận khi nhận tiền.

3. Tải miễn phí mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo Thông tư 133/2016/TT- BTC

Để thuận tiện cho việc ghi chép sổ sách, các bạn có thể tải mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bài viết xem thêm:

Mẫu chi phí đầu tư xây dựng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu thẻ kho theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

 

Bình luận

Tin tức mới