Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
 • 4
 • 3250
 • 6,944,746

Mẫu Biên bản kiểm nghiệm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

  02/11/2016

Biên bản kiểm nghiệm nhằm xác định số lượng, quy cách, chất lượng vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá trước khi nhập kho, làm căn cứ để quy trách nhiệm trong thanh toán và bảo quản. Các kế toán trưởng giảng dạy tại lớp kế toán thực hành ở Kế toán Lê Ánh xin hướng dẫn các bạn cách ghi biên bản kiểm nghiệm tại nơi sử dụng như sau:

1. Mẫu Biên bản kiểm nghiệm tại nơi sử dụng

Mẫu số 03 - VT: Biên bản kiểm nghiệm

2. Hướng dẫn cách ghi Biên bản kiểm nghiệm tại nơi sử dụng

Góc bên trái của Biên bản kiểm nghiệm ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng.

Biên bản này áp dụng cho các loại vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá cần phải kiểm nghiệm trước khi nhập kho trong các trường hợp:

 • Nhập kho với số lượng lớn;

 • Các loại vật tư , công cụ, sản phẩm, hàng hoá có tính chất lý, hoá phức tạp;

 • Các loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá quý hiếm;

Những vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá không cần kiểm nghiệm trước khi nhập kho, nhưng trong quá trình nhập kho nếu phát hiện có sự khác biệt lớn về số lượng và chất lượng giữa hoá đơn và thực nhập thì vẫn phải lập biên bản kiểm nghiệm. học kế toán tổng hợp

 • Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, tên nhãn hiệu, quy cách và mã số của vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá kiểm nghiệm.

 • Cột D: “Phương thức kiểm nghiệm” ghi phương pháp kiểm nghiệm toàn diện hay xác suất.

 • Cột E: Ghi rõ đơn vị tính của từng loại

 • Cột 1: Ghi số lượng theo hoá đơn hoặc phiếu giao hàng.

 • Cột 2 và 3: Ghi kết quả thực tế kiểm nghiệm.

Ý kiến của Ban kiểm nghiệm: ghi rõ ý kiến về số lượng, chất lượng, nguyên nhân đối với vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá không đúng số lượng, quy cách, phẩm chất và cách xử lý.

Biên bản kiểm nghiệm lập 2 bản:

Trường hợp vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá không đúng số lượng, quy cách, phẩm chất so với chứng từ hoá đơn, thì lập thêm một liên, kèm theo chứng từ liên quan gửi cho đơn vị bán vật tư, dụng cụ, công cụ, sản phẩm, hàng hoá để giải quyết.

3. Tải miễn phí mẫu Biên bản kiểm nghiệm tại nơi sử dụng.

Để thuận tiện cho việc ghi sổ, các bạn có thể tải mẫu Biên bản kiểm nghiệm tại nơi sử dụng tại đây

>>> Bài viết xem thêm: Mẫu phiếu xuất kho theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn

Bình luận

Tin tức mới