Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 4
  • 773
  • 7,019,927

Mẫu sổ Cái số S02c2-DNN theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  10/11/2016

Mẫu sổ Cái số S02c2-DNN theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo tài khoản kế toán được quy định trong chế dộ tài khoản kế toán áp dụng cho daonh nghiệp. Số liệu ghi trên Sổ Cái dùng để kiểm tra, đối chiếu với số liệu ghi trên Bảng tổng hợp chi tiết hoặc các Sổ (Thẻ) kế toán chi tiết và dùng để lập Bảng cân đối tài khoản.Các kế toán trường giảng dạy tại lớp kế toán thực hành tại trung tâm Kế toán Lê Ánh hướng dẫn các bạn cách ghi sổ Cái như sau:

1. Mẫu Sổ Cái S0c2-DNN theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu số S02c2-DNN: Sổ Cái dùng cho hình thức chứng từ ghi sổ

2. Hướng dẫn cách ghi mẫu sổ Cái S02c2-DNN theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Sổ cái nhiều cột: Thường được áp dụng cho những tài khoản có nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hoặc nghiệp vụ kinh tế phát sinh phức tạp cần phải theo dõi chi tiết có thể kết hợp mở riêng cho trang sổ trên Sổ Cái và được phân tích chi tiết theo tài khoản đối ứng.

Kết cấu của Sổ Cái loại nhiều cột:

- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của Chứng từ ghi sổ.

- Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng. lop hoc ke toan

- Cột 1, 2: Ghi tổng số tiền phát sinh Nợ, phát sinh Có của tài khoản này.

- Cột 3 đến cột 10: Ghi số phát sinh bên Nợ, bên Có của các tài khoản cấp 2.

Căn cứ vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ, sau đó Chứng từ ghi sổ được sử dụng để ghi vào Sổ Cái và các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan.Học kế toán doanh nghiệp ở đâu

Hàng ngày, căn cứ vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào Sổ Cái ở các cột phù hợp.

Cuối mỗi trang phải cộng tổng só tiền theo từng cột và chuyển sang đầu trang sau.

Cuối tháng, (quý, năm) kế toán phải khoá sổ, cộng số phát sinh Nợ, số phát sinh Có, tính ra số dư và cộng luỹ kế số phát sinh từ đầu quý, đầu năm của từng tài khoản để làm căn cứ lập Bảng cân đối tài khoản và Báo cáo tài chính.

3. Tải miễn phí mẫu Sổ Cái S02c2-DNN

Để thuận tiện cho việc ghi chép sổ sách, các bạn có thể tải mẫu Sổ Cái S02c2-DNN theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bài viết xem thêm: Mẫu Sổ Cái S02c1-DNN theo Thông tư 133/2016/TT-BTC 

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Trung tâm Lê Ánh hiện đang đào tạo các khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, nếu bạn quan tâm, vui lòng liên hệ theo số hotline: 0904.84.88.55 hoặc truy cập các website của trung tâm để được tư vấn trực tiếp.

Bình luận

Tin tức mới