Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 7
  • 2130
  • 6,943,622

Mẫu sổ chi tiết phát hành cổ phiếu quỹ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  08/11/2016

Mẫu sổ chi tiết phát hành cổ phiếu quỹ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC dùng để theo dõi chi tiết sổ cổ phiếu do doanh nghiệp phát hành ra công chúng. Các kế toán trưởng giảng dạy tại lớp kế toán thực hành ở trung tâm Kế toán Lê Ánh hướng dẫn cách ghi mẫu sổ chi tiết phát hành cổ phiếu như sau:

1. Mẫu sổ chi tiết phát hành cổ phiếu quỹ theo Thông tư 133/2016

Mẫu số S20-DNN: Mẫu sổ chi tiết phát hành cổ phiếu

2. Hướng dẫn cách ghi mẫu sổ chi tiết phát hành cổ phiếu quỹ theo Thông tư 133/2016

Mỗi loại cổ phiếu phát hành được theo dõi riêng một quyển sổ hoặc một số trang sổ

Cột A, B: Ghi số và ngày tháng của giấy phép phát hành, hoặc quyết định của HĐQT.

Cột C: Ghi loại cổ phiếu đăng ký kinh doanh.

Cột 1: Ghi số lượng cổ phiếu đăng ký kinh doanh.

Cột 2: Ghi giá trị theo mệnh giá của số cổ phiếu đăng ký phát hành.

Cột D, E: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ thực tế .

Cột G: Ghi loại cổ phiếu phát hành. Học kế toán doanh nghiệp ở đâu

Cột 3: Ghi số lượng cổ phiếu thực tế phát sinh.

Cột 4: Ghi giá trị theo mệnh giá của số lượng cổ phiếu thực tế phát hành.

Cột 5: Ghi giá bán cổ phiếu (Gía thực tế phát hành ).

Cột 6: Ghi tổng số tiền bán cổ phiếu. kế toán thực hành

Cột 7: Ghi số lượng cổ phiếu đã đăng ký phát hành nhưng chưa bán .

Cột 8: Ghi mệnh giá cảu cổ phiếu đăng ký phát hành nhưng chưa bán.

Cuối tháng, cuối kỳ cộng sổ để tính ra số cổ phiếu hiện đang phát hành cuối kỳ.

3. Tải miễn phí mẫu sổ chi tiết phát hành cổ phiếu theo Thông tư 133/2016

Để thuận tiện cho việc theo dõi sổ sách, các bạn có thể tải miễn phí mẫu sổ chi tiết phát hành cổ phiếu theo Thông tư 133/2016

Bài viết xem thêm: Mẫu sổ chi tiết cổ phiếu quỹ theo thông tư 133/2016

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Trung tâm Lê Ánh hiện đang đào tạo các khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, nếu bạn quan tâm, vui lòng liên hệ theo số hotline: 0904.84.88.55 hoặc truy cập các website của trung tâm để được tư vấn trực tiếp.

Bình luận

Tin tức mới