Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 7
  • 3679
  • 10,977,005

Mẫu sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  09/11/2016

Mẫu sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại theo Thông tư 133/2016/TT-BTC áp dụng cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế. Sổ này dùng để ghi chép phản ánh số thuế GTGT được hoàn lại, đã hoàn lại và còn được hoàn lại cuối kỳ báo cáo.

Các kế toán trưởng giảng dạy tại lớp kế toán thực hành ở trung tâm Kế toán Lê Ánh xin hướng dẫn các bạn cách ghi sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại theo Thông tư 133/2016/TT-BTC như sau:

1. Mẫu sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

2. Hướng dẫn cách ghi mẫu sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Sổ này được mở hàng tháng, được ghi chép theo từng chứng từ về thuế GTGT được hoàn lại, đã hoàn lại trong kỳ báo cáo.

- Cột A, B: Ghi số hiệu ngày, tháng của chứng từ. Khóa học kế toán cho người mới bắt đầu

- Cột C: Ghi diễn giải nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng chứng từ.

- Cột 1: Ghi số tiền thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ, số thuế GTGT được hoàn lại trong kỳ và số thuế GTGT còn lại được hoàn lại cuối kỳ báo cáo.

- Cột 2: Ghi số tiền thuế GTGT đã hoàn lại trong kỳ báo cáo.

Cuối kỳ, kế toán tiến hành khoá sổ, cộng số phát sinh thuế GTGT được hoàn lại, đã hoàn lại và tính ra số thuế GTGT còn lại được hoàn lại cuối kỳ báo cáo. Sau khi khoá sổ kế toán, người ghi sổ và kế toán trưởng phải ký và ghi rõ họ tên.

3. Tải miễn phí mẫu sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại theo Thông tư 133/2016/TT-BTC Học kế toán ở đâu tốt

Để thuận tiện cho việc ghi chép sổ sách, các bạn có thể tải miễn phí mẫu sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại theo Thông 133/2016/TT-BTC.

Bài viết xem thêm:

Mẫu sổ theo dõi thuế GTGT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ đăng ký chứng từ ghi sổ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Trên đây là Mẫu sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. Mong bài viết của Kế toán Lê Ánh giúp ích được cho bạn đọc.

Để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cần làm bạn nên tham khảo khóa học kế toán tổng hợp. Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về khóa học kế toán tổng hợp thực hành.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn

 

Bình luận

Tin tức mới