Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 6
  • 2238
  • 6,943,730

Mẫu sổ đăng ký chứng từ ghi sổ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  08/11/2016

Mẫu sổ đăng ký chứng từ ghi sổ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian (Nhật ký). Sổ này vừa dùng để đăng ký các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, quản lý chứng từ ghi sổ, vừa để kiểm tra, đối chiếu số liệu với Bảng cân đối tài khoản. Các kế toán trưởng giảng dạy tại lớp kế toán thực hành tại trung tâm Kế toán Lê Ánh xin hướng dẫn các bạn cách ghi mẫu sổ đăng ký chứng từ ghi sổ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC như sau:

1. Mẫu sổ đăng ký chứng từ ghi sổ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

2. Hướng dẫn cách ghi sổ đăng ký chứng từ ghi sổ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Cột A: Ghi số hiệu của Chứng từ ghi sổ.

Cột B: Ghi ngày, tháng lập Chứng từ ghi sổ.

Cột 1: Ghi số tiền của chứng từ ghi sổ. học kế toán thuế online

Cuối trang sổ phải cộng số luỹ kế để chuyển sang trang sau.

Đầu trang sổ phải ghi số cộng trang trước chuyển sang.

Cuối tháng, cuối năm, kế toán cộng tổng số tiền phát sinh trên Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ, lấy số liệu đối chiếu với Bảng cân đối tài khoản.

3. Tải miễn phí mẫu sổ đăng ký chứng từ ghi sổ theo Thông tư 133/2016 Học kế toán ở đâu tốt

Để thuận tiện cho việc ghi chép sổ sách, các bạn có thể tải mẫu sổ đăng ký chứng từ ghi sổ theo Thông tư 133/2016

Bài viết xem thêm: Mẫu sổ theo dõi chi tiết góp vốn của chủ sở hữu theo Thông tư 133/2016

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công.

Bình luận

Tin tức mới