Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 3
  • 5580
  • 9,639,986

Mẫu sổ nhật ký chi tiền theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  14/11/2016

Mẫu sổ nhật ký chi tiền theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là là một trong các loại sổ Nhật ký đặc biệt, là một phần của sổ Nhật ký chung nên phương pháp ghi chép tương tự như sổ Nhật ký chung. Các kế toán trưởng tham gia giảng dạy tại lớp học kế toán thực hành của Kế toán Lê Ánh hướng dẫn bạn mẫu sổ và cách lập sổ nhật ký chi tiền theo Thông tư 133/2016 như sau:

Mẫu sổ nhật ký chi tiền theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

1. Sổ nhật ký chi tiền là gì?

Sổ nhật ký chi tiền là sổ Nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ chi tiền của doanh nghiệp. Mẫu sổ này được mở riêng cho chi tiền mặt, chi tiền qua ngân hàng, cho từng loại tiền (đồng Việt Nam, ngoại tệ) hoăc cho từng nơi chi tiền (Ngân hàng A, Ngân hàng B)

2. Mẫu sổ nhật ký chi tiền theo Thông tư 133/2016 

Mẫu S03a1-DNN: Sổ nhật ký chi tiền

3. Hướng dẫn ghi sổ nhật ký chi tiền theo Thông tư 133/2016

- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ,Học kế toán ở đâu tốt tphcm

- Cột B, C: Ghi số hiệu ngày, tháng lập của chứng từ dùng làm căn cứ ghi sổ.

- Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ phát sinh của chứng từ kế toán.

- Cột 1: Ghi số tiền chi ra vào bên Có của tài khoản tiền được theo dõi trên sổ này, như: Tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng…

- Cột 1, 2, 3, 4, 5, 6: Ghi số tiền phát sinh bên Nợ của các tài khoản đối ứng.

Cuối trang sổ, cộng số phát sinh luỹ kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang. học kế toán doanh nghiệp

4. Tải miễn phí mẫu sổ nhật ký chi tiền theo Thông tư 133/2016

Để làm tốt hơn công tác ghi sổ, bạn có thể tải mẫu sổ nhật ký chi tiền theo Thông tư 133/2016

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Bài viết xem thêm: Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo thông tư 133

Kế toán Lê Ánh chúc các bạn thành công!

Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0904.84.88.55 hoặc truy cập tại website: ketoanleanh.edu.vn nếu bạn đang có các thắc mắc liên quan đến các khóa học xuất nhập khẩu và kế toán đang được đào tạo tại trung tâm.

Bình luận

Tin tức mới