Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 5
  • 5525
  • 9,639,931

Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 133/2016/TT-BTC

  17/11/2016

Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 133/2016/TT-BTC là loại sổ kế toán rất quan trọng của các kế toán đang làm việc tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các kế toán trưởng tham gia giảng dạy tại lớp học kế toán thực hành của Kế toán Lê Ánh hướng dẫn các bạn mẫu sổ và cách lập sổ nhật ký chung theo thông tư 133/2016 như sau:

1. Sổ nhật ký chung là gì?

Sổ nhật kí chung là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép tất cả các  nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán) tại doanh nghiệp. Số liệu trên Sổ nhật ký chung sẽ được dùng để ghi vào sổ Cái...

2. Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Bài viết xem thêm: Hướng dẫn cách lập sổ nhật ký chung trên excel

3. Hướng dẫn ghi sổ nhật ký chung theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Kết cấu sổ Nhật kí chung theo thông tư 133/2016 được quy định thống nhất theo mẫu ban hành trong chế độ này. Bao gồm

- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ. Học kế toán doanh nghiệp ở đâu

- Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.

- Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh của chứng từ kế toán. khóa học kế toán thuế

- Cột E: Đánh dấu các nghiệp vụ ghi sổ Nhật kí chung đã được ghi vào Sổ Cái.

- Cột G: Ghi số thứ tự dòng của Nhật ký chung.

- Cột H: Ghi số hiệu các tài khoản ghi Nợ, ghi Có theo định khoản kế toán các nghiệp vụ phát sinh. Tài khoản ghi Nợ được ghi trước. Tài khoản ghi Có được ghi sau, mỗi tài khoản được ghi một dòng riêng.

- Cột 1: Ghi số tiền phát sinh các Tài khoản ghi Nợ.

- Cột 2: Ghi số tiền phát sinh các Tài khoản ghi Có.

Cuối trang số, cộng số phát sinh luỹ kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang.

4. Tải miễn phí mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 133/2016

Để làm tốt hơn công tác ghi sổ, các bạn có thể Mẫu số S03a - DNN: Sổ nhật ký chung

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Có thể bạn quan tâm: Các khóa học xuất nhập khẩu và kế toán cho người mới bắt đầu. 

Bình luận

Tin tức mới