Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 5
  • 5536
  • 9,639,942

Mẫu sổ nhật ký thu tiền theo thông tư 133/2016/TT-BTC

  12/11/2016

Mẫu sổ nhật ký thu tiền theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ nhật ký thu tiền theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là một trong các loại sổ Nhật ký đặc biệt, là một phần của sổ Nhật ký chung nên phương pháp ghi chép tương tự như sổ Nhật ký chung. Các kế toán trưởng tham gia giảng dạy tại lớp học kế toán thực hành của Kế toán Lê Ánh hướng dẫn bạn mẫu sổ và cách lập sổ nhật ký thu tiền theo Thông tư 133/2016 như sau:

1. Sổ nhật ký thu tiền là gì?

Sổ nhật ký thu tiền là sổ Nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ thu tiefn của doanh nghiệp. Mẫu sổ này được mở rein cho thu tiền mặt, thu qua ngân hàng, cho từng loại tiền (đồng Việt Nam, ngoại tệ) hoặc cho từng nơi thu tiền.

>>>Xem thêm: lớp học kế toán thuế tại Tp.HCM 

2. Mẫu sổ nhật ký thu tiền theo Thông tư 133/2016

3. Hướng dẫn ghi sổ nhật ký thu tiền theo Thông tư 133/2016

- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.  Học kế toán doanh nghiệp ở đâu

- Cột B,C: Ghi số hiệu, ngày, tháng lập của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.

- Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh của chứng từ kế toán.

- Cột 1: Ghi số tiền thu được vào bên Nợ của tài khoản tiền được theo dõi trên sổ này như: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng…

- Cột 1,2,3,4,5,6: Ghi số tiền phát sinh bên Có của các tài khoản đối ứng.

Cuối trang sổ, cộng số phát sinh luỹ kế để chuyển sang trang sau:

Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang.

4. Tải miễn phí mẫu sổ nhật ký thu tiền theo Thông tư 133/2016

Để làm tốt hơn công tác ghi sổ, bạn có thể tải mẫu sổ nhật ký thu tiền theo Thông tư 133/2016

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Nếu bạn quan tâm đến các khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu tại trung tâm Lê Ánh, vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn để biết thêm thông tin về khóa học này.

Bình luận

Tin tức mới