Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 8
  • 1948
  • 6,775,961

Mẫu sổ tài sản cố định theo Thông tư 133/2016

  25/11/2016

Mẫu sổ tài sản cố định dùng để đăng ký, theo dõi và quản lý chặt chẽ tài sản trong đơn vị từ khi mua sắm, đưa vào sử dụng đến khi ghi giảm tài sản cố định. Các kế toán trưởng giảng dạy tại lớp kế toán thực hành ở trung tâm Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn kế toán viên ghi mẫu sổ tài sản cố định theo Thông tư 133/2016 như sau:

1. Mẫu sổ tài sản cố định theo Thông tư 133/2016

2. Hướng dẫn cách ghi sổ tài sản cố định theo Thông tư 133/2016

- Cột A: Ghi số thứ tự.

- Cột B,C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ.

- Cột D: Ghi tên, đặc điểm, ký hiệu của TSCĐ.

- Cột E: Ghi tên nước sản xuất TSCĐ. học kế toán tổng hợp

- Cột G: Ghi tháng, năm đưa TSCĐ vào sử dụng.

- Cột H: Ghi số hiệu TSCĐ.

- Cột 1: Ghi nguyên giá TSCĐ.Học kế toán ở đâu tốt

- Cột 2: Ghi tỷ lệ khấu hao một năm.

- Cột 3: Ghi số tiền khấu hao một năm.

- Cột 4: Ghi số khấu hao TSCĐ tính đến thời điểm ghi giảm TSCĐ.

- Cột I,K: Ghi số hiệu, ngày, tháng, năm của chứng từ ghi giảm TSCĐ.

- Cột L: Ghi lý do giảm TSCĐ (nhượng bán, thanh lý…)

3. Tải miễn phí mẫu sổ tài sản cố định theo Thông tư 133/2016

Để thuận tiện cho việc ghi sổ, các bạn có thể tải miễn phí mẫu sổ tài sản cố định theo Thông tư 133/2016: Mẫu số S09 - DNN

Bài viết xem thêm: Mẫu thẻ kho theo Thông tư 133/2016

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu về các khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu được đào tạo tại trung tâm Lê Ánh, bạn vui lòng liên hệ qua số hotline: 0904.84.88.55 để biết được các thông tin chi tiết về các khóa học này.

Bình luận

Tin tức mới