Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 7
  • 3062
  • 6,860,970

Mẫu sổ theo dõi chi tiết vốn góp của chủ sở hữu theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  08/11/2016

Mẫu sổ theo dõi chi tiết vốn góp của chủ sở hữu theo Thông tư 133/2016/TT-BTC dùng để ghi chép số hiện có và tình hình tăng, giảm vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp theo từng nội dung: Vốn góp ban đầu, thặng dư vốn trong quá trình hoạt động và vốn được bổ sung từ nguồn khác (Tài trợ, viện trợ (nếu có)…). Các kế toán trưởng tại lớp kế toán thực hành ở trung tâm Kế toán Lê Ánh xin hướng dẫn cách ghi sổ theo dõi chi tiết vốn góp của chủ sở hữu theo Thông tư 133/2016/TT-BTC như sau: 

1. Mẫu sổ theo dõi chi tiết vốn góp của chủ sở hữu theo Thông tư 133/2016

2. Hướng dẫn cách ghi sổ theo dõi chi tiết vốn góp của chủ sở hữu theo Thông tư 133/2016

Sổ này theo dõi toàn bộ vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp từ khi bắt đầu thành lập cho đến khi giải thể, phá sản. Căn cứ ghi sổ là các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ góp vốn, mua bán cổ phiếu và tăng, giảm vốn góp của chủ sở hữu khác. Học kế toán ở đâu tốt tphcm

Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ.

Cột B,C: Ghi ngày, tháng và số hiệu của chứng từ dùng để ghi sổ.

Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng. tự học kế toán thuế

- Cột 1: Ghi số vốn góp ban đầu bị giảm do thu hồi cổ phiếu huỷ bỏ, các thành viên rút vốn và các nguyên nhân khác.

- Cột 2: Ghi số thặng dư vốn giảm do bán cổ phiếu mua lại thấp hơn giá mua lại.

- Cột 3: Ghi số vốn khác giảm

- Cột 4: Ghi số vốn góp của chủ sở hữu tăng do các thanh viên góp vốn, cổ đông mua cổ phiếu (Ghi theo mệnh giá) hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân bỏ vốn vào kinh doanh.

- Cột 5: Ghi số chênh lệch giữa giá bán thực tế cổ phiếu lớn hơn mệnh giá cổ phiếu.

- Cột 6: Ghi số vốn kinh doanh tăng do được tài trợ, viện trợ không hoàn lại và các khoản tăng vốn khác.

Cuối tháng cộng sổ tính ra tổng số phát sinh tăng, phát sinh giảm và số dư cuối tháng để ghi vào cột phù hợp với từng loại nguồn vốn.

3. Tải miễn phí mẫu sổ theo dõi chi tiết vốn góp của chủ sở hữu theo Thông tư 133/2016

Để thuận tiện cho việc theo dõi sổ, các bạn có thể tải mẫu sổ theo dõi chi tiết vốn góp của chủ sở hữu theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bài viết xem thêm: Mẫu sổ chu tiết đầu tư chứng khoán theo thông tư 133

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Trung tâm Lê Ánh hiện đang đào tạo các khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, vui lòng liên hệ theo số hotline: 0904.84.88.55 hoặc truy cập các website của trung tâm để được tư vấn trực tiếp chi tiết về các khóa học.

Bình luận

Tin tức mới