Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 8
  • 2981
  • 9,430,963

Mẫu sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  29/11/2016

Mẫu sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC dùng cho một số tài khoản thuộc loại thanh toán (ngoài TK 131, 331) theo từng đối tượng, từng thời hạn thanh toán và theo từng loại ngoại tệ. Các kế toán trưởng giảng dạy tại lớp kế toán thực hành ở trung tâm Kế toán Lê Ánh hướng dẫn các bạn ghi sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ như sau:

1. Mẫu sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

2. Hướng dẫn cách ghi sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ theo Thông tư 133/2016/TT-2016

Sổ chi tiết theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ được mở theo từng tài khoản, theo từng đối tượng thnah toán và theo từng loại ngoại tệ:

- Cột A: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ;

- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ;

- Cột D: Ghi diễn giải nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

- Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng;

- Cột 1: Ghi tỷ giá ngoại tệ quy đổi ra đồng Việt Nam;

- Cột 2: Ghi số tiền ngoại tệ (Nguyên tệ) phát sinh bên Nợ;

- Cột 3: Ghi số tiền ngoại tệ quy đổi ra đồng Việt Nam;

- Cột 4: Ghi số tiền phát sinh bên Có: Số tiền bằng ngoại tệ;

- Cột 5: Ghi số phát sinh bên Có: Số tiền bằng ngoại tệ đã quy đổi ra đồng Việt Nam;

- Cột 6, 8: Ghi số dư Nợ (hoặc dư Có) bằng ngoại tệ sau mỗi nghiệp vụ thanh toán; Học kế toán doanh nghiệp ở đâu

- Cột 7, 9: Ghi dố dư Nợ (hoặc dư Có) bằng ngoại tệ đã được quy đổi ra đồng Việt Nam sau mỗi nghiệp vụ thanh toán.

3. Tải miễn phí mẫu sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ theo Thông tư 133/2016

Để tiện theo dõi sổ sách, các bạn có thể tải mẫu sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ theo Thông tư 133/2016 tại đây

Bài viết xem thêm: Cách hạch toán tài khoản 153 theo thông tư 133

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại Trung tâm Lê Ánh có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, để biết thông tin chi tiết vui lòng liên hệ theo số hotline: 0904.84.88.55 để được tư vấn về các khóa học này.

 

Bình luận

Tin tức mới